Gastouder -vraag-antwoord

6 januari 2018 – 26 februari 2018

Waarom bieden wij kinderen deze kans?

Gebaseerd op een christelijke levensvisie biedt stichting Tsjernobylkinderen Noordhorn kinderen uit Wit-Rusland een gezondheidsvakantie aan van zeven weken. De kinderen wonen in ernstig radioactief gebied, veroorzaakt door de ramp met de kerncentrale Tsjernobyl. De kinderen hebben vaak problemen met de schildklier, bloedarmoede en een slechte weerstand! Radioactiviteit is niet besmettelijk! Door een gezondheidsvakantie van zeven weken verbeterd hun weerstand voor enkele jaren. En krijgen ze, door de zorg en liefde in het gastgezin, weer een positieve kijk op de toekomst!

Wat voor gastgezinnen zoeken we?

Christelijke, gastvrije en liefdevolle gezinnen. Het is fijn als er in het gezin kinderen zijn, zodat het gastkind mee kan draaien in het gezin.

Wanneer u geen kinderen heeft of niet meer thuis heeft wonen stellen we uw opgave ook op prijs! U zou dan ook kunnen overwegen om twee kinderen uit te nodigen.

Hoe kunnen we communiceren?

In het begin lijkt dat het moeilijkst! Toch leert de ervaring dat dat bijna nooit een probleem is. De eerste dagen is het natuurlijk wennen, maar met handen en voeten en een uitgebreide woordenlijst kom je een heel eind. Ook bieden een vertaalsite op de computer of app op je telefoon uitkomst. Verder is er altijd een tolk die u kan helpen.

Gaan ze naar school?

Vijf dagen in de week gaan de kinderen naar school in de Dörpsstee in Noordhorn en tussen de middag eten ze daar hun meegebrachte lunch. Ze krijgen gewoon les van hun juf, die ook meekomt. De schooltijden worden zo goed als mogelijk afgestemd op de schooltijden van uw kind.

Ze maken af en toe uitstapjes, b.v. zwemmen of naar een speeltuin. Ook krijgen ze lessen over de bijbel en wordt er veel aandacht besteedt aan creatieve dingen op school.

Waar moet het logeetje slapen?

De kinderen uit Wit-Rusland zijn niet altijd gewend aan een eigen slaapkamer. Vaak slapen ze bij broertjes of zusjes. Dus kan het logeetje gerust bij uw kind op de kamer. Maar ook een eigen plekje is prima.

Komt er een jongetje of een meisje?

Stichting Tsjernobylkinderen nodigt hele schoolklassen uit en daardoor verschilt het aantal jongens en meisjes per project. De gastoudercommissie zal uw gezinssamenstelling meenemen in de beslissing een jongen of meisje te plaatsen. U kunt bij aanmelding uw wens bekend maken en daar proberen we zoveel als mogelijk rekening mee te houden.

De kinderen zijn tussen de 8 en 10 jaar oud.

Is zeven weken niet heel erg lang?

De ervaring leert (dit is ons achtste project!) dat de eerste twee weken vaak wat moeizaam gaan, daarna went het snel. In de laatste drie week zien veel gezinnen al op tegen het afscheid en bij vertrek zegt bijna iedereen dat het heel snel is gegaan en dat de tijd voorbij is gevlogen.

Meer vragen?

Bent u enthousiast of heeft u vragen: u mag altijd bellen naar iemand van de gastoudercommissie!

Wanneer u praktische bezwaren ziet om een kind op te vangen, zoals: ik kan het kind niet naar school brengen/halen, we gaan in die periode een aantal dagen weg/op vakantie, we hebben naschoolse opvang nodig, etc…dan denken we graag met u mee hoe we dit samen op kunnen lossen.

Martje Heemstra: martjeheemstra@hotmail.com
tel 06-46721602