Steun ons

De stichting trekt zich het lot aan van de kinderen van Tsjernobyl en bestaat uit mensen van verschillende kerkelijke gemeenten.
Sinds 1998 ontvangen zij een groep van plm. 25 kinderen uit het besmette gebied in Noord ,- en Zuidhorn. Met de groep komen ook een leerkracht en een tolk mee. De kinderen logeren bij gastouders. Dit verblijf in een gezonde omgeving met goed en versterkend voedsel geeft een geweldige impuls aan de verbetering van de gezondheid van deze kinderen.

De gastouders verzorgen de kinderen belangeloos niettemin is er veel geld nodig!

Kosten per project

De kosten van het verblijf zijn ongeveer € 25.000 per project. Het gaat om de volgende kosten:

  • Busvervoer heen en terug naar Wit-Rusland
  • Reis- en ziektekostenverzekering voor kinderen, tolk en leerkrachten
  • Activiteiten tijdens het project
  • Kinderbijbels voor alle kinderen
  • Bijbels voor ouders

Financieel ondersteunen?

De stichting is helemaal afhankelijk van financiële donaties ,opbrengsten uit acties en sponsoring van bedrijven.

Ook proberen we met eigen acties zoveel mogelijk geld bijeen te brengen.

Wilt U de stichting financieel ondersteunen?

Uw bijdrage is van harte welkom op:

 Stichting Tsjernobyl Kinderen Noordhorn

Rabobank: NL06RABO0348656068

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr: 02071640 te Groningen

De stichting is een ANBI-instelling.